Strážna služba

-  sbs@guard.sk

Cenník pre strážnu službu:

(platný na území Slovenskej republiky)
ochrana majetku od 130,- Sk/hod 4 EUR
ochrana osoby od 500,- Sk/hod 15.5 EUR
zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb od 200,- Sk/hod 6.5 EUR
vypracúvanie plánov ochrany cena dohodou
použitie motorového vozidla 12,- Sk/km 0.4 EUR
kontrolný obchádzkový systém 5,- Sk/hod 0.15 EUR
služobný pes 10,- Sk/hod 0.35 EUR

Uvedené ceny sa môžu meniť v závislosti od:
  • požiadaviek na poskytovanú službu a miery rizika
  • dĺžky poskytovanej služby
  • použitia bezpečnostných a technických prostriedkov
  • použitia dopravných prostriedkov
  • náročnosti prostredia, v ktorom sa služba poskytuje
Všetky uvedené ceny sú bez 19% DPH.