Detektívna služba

-  detektiv@guard.sk

Cenník pre detektívnu službu:

(platný na území Slovenskej republiky)
1 hodina poskytnutej služby jedným zamestnancom od 300,- Sk 10 EUR
1 hodina odbornej konzultácie 450,- Sk 15 EUR
použitie služobného motorového vozidla 12,- Sk/km 0.4 EUR
bezpečnostné prehliadky priestorov (proti odpočúvaniu) od 100,- Sk/m3 4 EUR
Cena za poskytnuté detektívne služby sa stanovuje na základe dohody s klientom, a to podľa náročnosti objednanej služby, vykonaných úkonov a vzniknutých nákladov.

Všetky uvedené ceny sú bez 19% DPH.