Služby v rámci Európy a aj sveta

Spoločnosť GUARD, s.r.o. je od 5. mája 2006 členom medzinárodnej akciovej spoločnosti: A.S. Advanced Security AG – The European Company Pool (www.as-advanced-security.com).

Každá krajina Európy a USA je v rámci nej zastúpená jednou súkromnou bezpečnostnou spoločnosťou.

V rámci tejto akciovej spoločnosti je garantovaná rovnaká miera kvality poskytovaných služieb.

Výhodou je možnosť komunikácie so spoločnosťou na Slovensku, pri zabezpečovaní zmluvných podmienok poskytovania služieb v zahraničí.