GUARD, s.r.o. :

  • je súkromná bezpečnostná služba založená v roku 1993 ako slovenská spoločnosť bez zahraničného kapitálu,
  • je držiteľom licencií na strážnu službudetektívnu službu bez obmedzenia,
  • svoju činnosť realizuje prostredníctvom svojich pracovísk po celom území Slovenska,
  • je od 5.mája 2006 členom medzinárodnej akciovej spoločnosti A.S. Advanced Security AG – The European Company Pool, prostredníctvom ktorej poskytuje služby na celom území Európy a aj sveta
  • je držiteľom certifikátu Systému manažérstva kvality ISO 9001:2000
Výhoda využitia služieb spoločnosti GUARD, s.r.o. je najmä v tom, že na zabezpečenie požadovaných bezpečnostných služieb pre zmluvného partnera sa jednotlivé ponúkané služby poskytujú aj ako jeden komplexný celok.