Dotazník pre záujemcov o prácu

Spoločnosť GUARD, s.r.o. kladie trvalý dôraz na vysokú úroveň odbornosti a kvality odvedenej práce u každého svojho zamestnanca, lojálnosť voči spoločnosti i jej klientom.

Jedným z najdôležitejších aspektov personálnej práce je výber a príprava pracovníkov, ktoré sú východiskové pre kvalitné poskytovanie služieb klientom.
Pri výbere adeptov sa dôraz kladie okrem všeobecných požiadaviek (vodičský preukaz, zbrojný preukaz) na bezúhonnosť, dobrý zdravotný stav, psychickú spôsobilosť, fyzickú kondíciu, predpoklady a  záujem o  ďalšie vzdelávanie.
Každý zamestnanec spĺňa podmienky pre výkon bezpečnostnej služby podľa zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti.

Ak máte záujem o prácu u nás, vyplňte nasledujúce údaje.

Všetky polia sú povinné!

Meno:
Priezvisko:
Rok narodenia:
Bydlisko (len mesto):
Telefón:
Mail:
Kde chcete pracovať (región):
Máte preukaz odbornej spôsobilosti?
O akú pracovnú pozíciu máte záujem?

Odoslaním údajov vyjadrujem zároveň svoj súhlas s ich spracovaním podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v databáze údajov spoločnosti GUARD, s.r.o.